Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Κωνσταντίνου
sales@
23510 35529
23510 35502
Θεσσαλονίκης 66
601 34 - Κατερίνη

Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα-Τετάρτη-Σάββατο:8.30-15.00
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή: 8.30-20.30 (συνεχόμενο)

Φόρμα επικοινωνίας

 
   
 
Αποστολή